Varojen sijoittaminen

Säätiön varojen sijoitustoiminnan lähtökohtana on omaisuuden reaaliarvon säilyminen sekä kestävä varainkäyttö pitkällä aikavälillä. Koska laissa määritelty vaatimus turvallisesta ja tuottavasta sijoittamisesta ei nykymaailmassa ole mahdollista, on säätiön varojen sijoittamisen keskeinen toimintamalli huolellisuus.

Kunkin tilikauden alussa arvioidaan ja päivitetään vuoden sijoitusstrategia. Neljännesvuosittain säätiö saa puolueettoman tahon selvityksen sijoitustoiminnan menestyksestä.

Sijoitustoiminnan tulos käytetään säätiön sääntöjen määräämän tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiön merkittävin yksittäinen sijoituskohde on kiinteistösijoittaminen. Säätiö omistaa kolme kiinteistöyhtiötä, yhden Espoossa, Vantaalla sekä Turussa. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös muutamien asunto-osakeyhtiöiden osakkeita. Nämä kiinteistösijoitukset muodostavat säätiön sijoitussalkusta runsaan 40%:n osuuden.

Määritelty sijoitusstrategia: - kiinteistösijoitukset 40 - 50 %; - osakesijoitukset 35 - 45 %; - korko- ja muut sijoitukset 5 - 25 %.

Rahasto- ja osakesijoitukset on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Koy Hulda-koti, Eestintaival 1, Espoo

Koy Turun Autokulma, Rauhankatu 11, Turku

Kesäkuussa 2010 hankittu hoivakoti, Koy Vantaan Tarina, Korennontie 49, Vantaa