Hakuilmoitus 2018

PAULON SÄÄTIÖN
apurahat vuodelle 2019 julistetaan haettaviksi 15.9.2018 mennessä

LÄÄKETIEDE:

Säätiön kantarahastosta myönnetään henkilökohtaisiin apurahoihin erityisesti väitelleille, lääketieteen kliinisten alojen tutkijoille kokopäivätoimiseen tutkimustyöhön palkattoman virkavapauden ajaksi. Apurahan suuruus on 30.000 euroa/6 kk ja 15.000 euroa/3 kk. Väitöskirja-apurahan suuruus on 4.000 euroa.

Lisäksi apurahoja voidaan myöntää:
Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta lääketieteellistä tutkimustyötä edistäviin tarkoituksiin. Tällöin tulevat ensi sijassa kysymykseen nuoret lääkäritutkijat tai lääketieteen opiskelijat. Puolet myönnettävistä apurahoista jaetaan Helsingin Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelleille tai opiskeleville. Toinen puoli jaetaan turkulaisille, etupäässä ruotsinkielisille ja ensisijaisesti Åbo Akademissa toimiville.

Jorma Pätiälä -stipendi keuhkosairauksien tai sotavammojen tai niihin verrattavien vammojen hoitoon kohdistuvaan tutkimustyöhön.
Tapani Tammisto -stipendi anestesiologiseen tutkimukseen
Ahti Tarkkanen -stipendi silmäsairauksien tai niihin verrattavien sairauksien tai vammojen hoitoa edistävään tutkimustyöhön.
Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahastosta suu-, leuka- ja kasvosairauksien kirurgista hoitoa edistävään tutkimustyöhön.

Stipendiaatti Sapporoon
Sapporo Medical University Japanista tarjoaa yhteistyönä Paulon Säätiön kanssa apurahan 1 - 2 kuukauden oleskeluun tieteellistä työtä varten Sapporossa. Tämä apuraha on haettavissa  helmikuussa 2019, mistä tiedotetaan erikseen Säätiön kotisivuilla, Lääketieteellisessä Aikakauskirjassa Duodecimissa ja Suomen Lääkärilehdessä.

Lääketieteen Symposio
Säätiölle voidaan jättää ehdotuksia Paulon Säätiön Kansainvälisen Lääketieteen Symposion  järjestämiseksi. Kyseiset 2-3 päivää kestäneet symposiot on järjestetty Suomessa, ja ne ovat tarkoitettuja ainoastaan symposion aiheeseen paneutuneille asiantuntijoille. Niihin on voitu kutsua luennoitsijoiksi 10-15 huippuasiantuntijaa. Vapaamuotoinen hakemus talousarvioineen on lähetettävä viimeistään 15.3.2019 mennessä.

Osa lääketieteen apurahoista jaetaan säätiöiden yhteisen Post Doc -Poolin kautta.

Vuoden 2019 alusta säätiö liittyy useamman säätiön yhteiseen PoDoCo-ohjelmaan (Post Docs in Companies). Yksi apuraha voidaan jakaa työskentelyyn lääketieteen tai terveysteknologian alalla toimivassa yrityksessä. Hakija voi olla väitellyt lääketieteestä tai liiketaloustieteestä.

LIIKESIVISTYS:

Säätiön kantarahastosta myönnetään liikesivistyksen apurahoja lähinnä tieteelliseen jatko-opiskeluun, väitöskirjan jälkeiseen yrityksiä palvelevaan tutkimukseen sekä Pohjoisen ulottuvuuden (Northern Dimension) alueen Suomelle tarjoamia mahdollisuuksia käsittelevään liiketaloudelliseen ja yrittäjyyttä edistävään tutkimukseen.

Lisäksi myönnetään:
Eino Hirvonen -stipendi ensisijaisesti Helsingin kauppakorkeakoulussa opiskelleille tai opiskeleville kauppatieteen maistereille vientikoulutusta edistäviin tutkimuksiin ja toimintaan.

Veikko Palotie -stipendi
Sääntöjen mukaan rahastosta voidaan myöntää apurahoja ja palkintoja liikesivistystä edistäviin tarkoituksiin ja erityisesti sellaisten opintojen ja tutkimusten tukemiseen, jotka kohdistuvat liike-elämän juridiikkaan ja ovat omiansa kehittämään hakijaa kykeneväksi palvelemaan asianajajana Suomen elinkeinoelämää kotimaassa ja sen kansainvälisissä liiketoiminnoissa. Apurahoja voidaan myöntää myös sellaisten kurssien, seminaarien ja kokousten järjestämistä varten, joissa käsitellään liike-elämän juridiikkaan luettavia kysymyksiä.

Yksi liikesivistyksen apurahaa voidaan jakaa säätiöiden yhteisen Post Doc –Poolin kautta.

Vuoden 2019 alusta säätiö liittyy useamman säätiön yhteiseen PoDoCo-ohjelmaan (Post Docs in Companies). Yksi apuraha tullaan jakamaan joko lääketieteen tai liikesivistyksen apurahana tai näiden yhdistelmänä. Hakija voi olla väitellyt lääketieteestä tai liiketaloustieteestä.

KUVATAIDE:

Apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville v. 1983 tai sen jälkeen syntyneille kuvataiteilijoille, ei kuitenkaan opiskelijoille.

SÄVELTAIDE:

Apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville, ensisijaisesti musiikista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille Suomessa tai ulkomailla suoritettavia jatko-opintoja varten, joko musiikkikorkeakoulussa tai yksityisesti. Myös matka-apuraha voi säveltaiteen kohdalla tulla kysymykseen.

Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastosta jaetaan apuraha hakemuksetta säätiön hallituksen päätöksellä.

Muuta huomioitavaa:
Apurahoja ei myönnetä laite- eikä instrumenttihankintoihin, pääsääntöisesti ei myöskään matkakuluihin. Myönnetyt apurahat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä makseta kolmannen kautta. Hakulomakkeet ovat osoitteessa Hakemuslomakkeet.

Hakuohjeet koostuvat tästä hakuilmoituksesta sekä hakemuslomakkeeseen liittyvästä sitoumusosiosta. Hakemus liitteineen tulee toimittaa vain sähköisesti. Apurahojen jaosta ilmoitetaan vuoden 2018 joulukuun loppuun mennessä.

Hakemuslomakkeet

Tietosuojaseloste

PAULON SÄÄTIÖN HALLITUS
Kappelitie 6 B, 1 krs
02200 Espoo
Puhelin: 010 2399 290
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.paulo.fi