Paulon Säätiön kutsunäyttely

KUTSUNÄYTTELYN HISTORIAA

Paulon Säätiö yhdessä Kuvataideakatemian kanssa kutsui vuosittain nuoren suomalaisen kuvataiteilijan pitämään näyttelyä akatemian galleriassa Kasarmikadulla, Helsingissä, ja antoi tätä tarkoitusta varten apurahan. Akatemia puolestaan antoi gallerian ja siihen liittyvät palvelut veloituksetta kutsunäyttelyn pitäjälle, joka itse valvoi näyttelynsä.

Ehdotukset valittavasta kutsunäyttelyn pitäjästä pyydettiin viideltä koululta. Koulu valitsi yhden nuoren koulun entisen oppilaan ehdolle kutsunäyttelyn pitäjäksi. Kuvataiteilija ei enää saanut olla minkään taidekoulun oppilaana suorittamassa perusopintoja. Pyrkimyksenä oli löytää sellainen taiteilija, joka ei vielä ollut saanut osakseen yleistä tunnustusta. Yhtenä valintakriteerinä oli, että kutsutulla ei ollut ollut mahdollisuuksia pitää näyttelyä kaupallisissa gallerioissa.

Tämän jälkeen ehdokkaalta pyydettiin näyttelysuunnitelma, jonka hän kutsunäyttelyn pitäjänä pitäisi. Valintaraatiin kuului edustaja Paulon Säätiöstä, Kuvataideakatemiasta ja Nykytaiteen museosta. Maaretta Jaukkurilla oli merkittävä panos kutsunäyttelyn syntymisessä.

Kutsunäyttelyjä ehtivät pitää vuonna 1994 Jussi Soininen, vuonna 1995 Petra Innanen, vuonna 1996 Mika Markkanen, vuonna 1997 Kalle Hamm ja vuonna 1998 Heidi Romo.

Vuosina 1999 - 2001 näyttelyä ei järjestetty.

KUTSUNÄYTTELYN UUSI TULEMINEN

Kutsunäyttelyajatusta kehitettiin eteenpäin ja syntyi Kuraattoritapahtuma, mikä sekin sisältää keskeisenä elementtinä debyyttinäyttelyn. Tapahtumaa muokattiin käsittämään myös kuraattorin panoksen näyttelylle. Tällä tarkoitetaan eri taidemuseoissa näyttelyohjelmien kanssa työskenteleviä henkilöitä tai taidehistorioitsijoita, jotka aikovat suuntautua näyttelytoimintaan. Stipendi jaetaan säätiön normaalin hakukierroksen yhteydessä. Apuraha myönnetään yhden täydellisen taidenäyttelyn valmistamiseen ja läpiviemiseen. Näyttelyä varten varataan veloituksetta Kuvataideakatemian näyttelytila Helsingissä yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa.

Kuraattoriapurahan saaja valitsee kuvataiteilijan, jonka työt muodostavat näyttelyn. Kyseinen kuvataiteilija on suomalainen tai Suomessa vakituisesti asuva. Hän on valmistunut tai valmistumassa jostain suomalaisesta taidekoulusta. Kyseeseen voi myös tulla ulkomailla opiskeleva suomalainen taiteilija. Näyttelystä tulee laatia asianmukaiset tiedotteet sekä näyttelyluettelo, johon kuraattorin tulee kirjoittaa taiteilijaa esittelevä teksti.

Henkilökohtaiseen apurahaan sisältyvät mahdolliset matkakulut Suomessa eri taidekouluissa tehtäviä vierailuja varten tai matkat tapaamaan aiemmin tänä vuonna valmistuneita taiteilijoita. Myös valitulle taiteilijalle myönnetään apuraha kyseisen näyttelyn valmistamista varten.

Paulon Säätiö valitsi nykytaiteen tutkija Leevi Haapalan toimimaan kuraattorina ja valitsemaan Paulon Säätiön debyyttitaiteilijan vuodelle 2001. Haapala tutustui huhtikuussa 2001 viiteen taidekouluun eri puolilla Suomea. Hän vieraili Kankaanpään taidekoulussa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalouden ja kuvataiteen Kankaanpään yksikkö), Kuvataideakatemiassa Helsingissä, Turun Taideakatemiassa (Turun ammattikorkeakoulu/Kuvataide), Tampereen ammattikorkeakoulussa (Ympäristö-, media- ja kuvataide) sekä Lahden Taideinstituutissa (Lahden ammattikorkeakoulu).

Haapala tapasi kierroksensa aikana 72 vastavalmistuvaa taiteilijaa, jotka esittelivät henkilökohtaisesti omaa työskentelyään ja teoksiaan. Osa valmistuvista kuvataiteilijoista esitteli teoksiaan diojen tai videoiden avulla. Kutsunäyttelyn taiteilijavalinta tehtiin esittelykierroksen jälkeen ennen koulujen lopputyönäyttelyiden valmistumista.

Haapalan mukaan koko joukkoa valmistuneita kuvataiteilijoita yhdistää kyky kommunikoida ja kertoa työskentelynsä lähtökohdista. Viidellä taidekoululla oli havaittavissa selvästi omat erityisprofiilinsa ja painotuksensa perinteisten taidemuotojen ohessa.

2001 - 02
Kuraattori: Leevi Haapala
Kuvataiteilija: Liisa Lounila

2002 - 03
Kuraattori: Emilia Siltavuori
Kuvataiteilija: Henrika Lax

2003 - 04
Kuraattori: Henna Paunu
Kuvataiteilija: Jaakko Heikkinen

2004 - 05
Kuraattori: Taru Elfving
Kuvataiteilija: Ilona Valkonen

2005 - 06
Kuraattori: Jonni Roos
Kuvataiteilija: Sami Sänpäkkilä

2006 - 07
Kuraattori: Mia Hannula
Kuvataiteilija: Tuomas Laitinen

Vuodelle 2007 ei tullut yhtään kuraattoriapurahan hakemusta. Kutsunäyttely päätettiin kuitenkin järjestää vuonna 2008, ja professori Jyrki Siukonen valitsi kyseisen vuoden taiteilijaksi Ilmari Grytan.

2007 - 08
Kuraattori: Professori Jyrki Siukonen
Kuvataiteilija: Ilmari Gryta

2008 - 09
Kuraattori: FM Senni Kela
Valokuvataiteilija:  Nelli Palomäki

2009 - 10
Kuraattori: FM Laura Lyhykäinen, Kuopio
Taiteilijapari Janne Nabb - Maria Teeri

2010 - 11
Kuraattori: TaM Kirsi Nuppola
Taiteilijapari Katriina Haikalan ja Vilma Metterin
"Tärähtäneet ämmät"

2011 - 12
Kuraattori TaM Ville Laaksonen, kuvataiteilija Iiris Kaarlehto

2012 - 13 Kuraattori TaM Katri Kainulainen, taiteilijana Jani Karimäki

2013 - 14 Kuraattori TaM Vappu Jalonen, taiteilijana Henna Hyvärinen

2014 - 15 Kuratoi Praxis -ryhmä

2015 - 16 Kuraattori TaM Ilari Laamanen, taiteilijana Matti Koskinen

2016 - 17 Kuraattori TaM Elis Hannikainen, taitelija Camille Auer

2017 - 18 Ei tullut yhtään hakemusta

2018        Kuraattori Michael Petry Lontoosta, taiteilijat Eetu Huhtala, Saija Kivikangas, Maisa Majakka, Emma Peura, Suvi Sysi

2019        Kuraattorit Bart Witte & Friso Wiersum Hollannista, taiteilijat Ida Fleming, Joni Kärkkäinen, Vilma Määttänen, Jussi Nykänen, Nils Titus, Valo Vairio ja Teppo Vesikukka

2020        Kutsunäyttelyä ei enää järjestetä