Lahjoitukset

Testamenttien ja lahjoitusten kautta säätiön saamien varojen hoidon perusta on näiden reaaliarvojen säilyminen.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia. Yritysten säätiölle tekemät lahjoitukset ovat lahjoittajan verotuksessa vähennyskelpoisia, alarajan ollessa 850 euroa ja ylärajan 50.000 euroa. Tästä on säädetty tuloverolain 57§:ssä.

Yksityishenkilöiden tekemien lahjoitusten tai testamenttilahjoitusten käytöstä lahjoittaja useimmissa tapauksissa antaa seikkaperäiset määräykset. Näistä voidaan esimerkiksi muodostaa nimikkorahastoja.

Nimikkorahastojen perustaminen ja niiden muoto noudattavat tarkalleen lahjoittajatahon toivomuksia. Rahastomuotoja on erilaisia. Tavanomaisin on lahjoittajan nimeä kantava rahasto, jonka tuotosta jaetaan määräajoin määrätty osa apurahoina tai tuottoa käytetään muuhun lahjoittajan määräämään tarkoitukseen. Käyttömääräys voi olla myös vapaamuotoinen, missä lahjoittaja jättää säätiön hallituksen päätettäväksi tuoton käyttämisestä säätiön tarkoitusperien toteuttamiseen. Osa vuotuisesta tuotosta siirretään useimmissa tapauksissa pääomaan sen reaaliarvon säilymisen turvaamiseksi.

Harvinaisempia ovat ne testamentit tai lahjoitukset, joiden määräysten mukaan pääoma on käytettävä loppuun määräajassa, minkä jälkeen rahasto tulee lakkauttaa.

Lahjoituksia otetaan kiitollisena vastaan, OP Pankki FI33 5541 2820 0314 26.

Akateemikko Leena Peltonen-Palotien muistoa ja elämäntyötä voi kunnioittaa lahjoituksella Leena Palotien muistorahastoon Paulon Säätiöön, OP Pankki, tilinumero FI33 5541 2820 0314 26.