Oikeustieteen Veikko Palotie –palkintostipendi

Veikko Palotien rahastosta voidaan myöntää apurahoja ja palkintoja liikesivistystä edistäviin tarkoituksiin ja erityisesti sellaisten opintojen ja tutkimusten tukemiseen, jotka kohdistuvat liike-elämän juridiikkaan ja ovat omiansa kehittämään hakijaa kykeneväksi palvelemaan asianajajana Suomen elinkeinoelämää kotimaassa ja sen kansainvälisissä liiketoiminnoissa. Apurahoja voidaan myöntää myös sellaisten kurssien, seminaarien ja kokousten järjestämistä varten, joissa käsitellään liike-elämän juridiikkaan luettavia kysymyksiä. Rahaston perustamisvuosi 1977.

Vuoden 2009 syksyllä Paulon Säätiö ja Asianajotoimisto Veikko Palotie & Co Oy (nyttemmin Asianajotoimisto Merilampi Oy) päättivät Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan myötävaikutuksella perustaa Veikko Palotie –palkintostipendin. Yhteistyö asianajotoimisto Merilampi Oy:n kanssa stipendin osalta päättyi vuoden 2020 lopussa.

Sovitun mukaisesti tiedekunta valitsi vuosittain kahdesta kolmeen oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseksi tehtyä ansiokasta tutkielmaa, jotka olivat aiheensa puolesta mielenkiintoisia elinkeinoelämän näkökulmasta.

Tiedekunta teki Paulon Säätiön Veikko Palotien rahastolle ja Asianajotoimisto Merilampi Oy:lle esityksen valitsemiensa opinnäytteiden laatijoiden palkitsemisesta tässä tarkoitetulla palkintoapurahalla.

Ensimmäisen kerran jaetun palkintoapurahan ja Veikko Palotie -mitalin sai oikeustieteen maisteri Timo Ala-Hallila 14.01.2010 aiheesta "Pörssiyhtiön vähemmistöosakkeenomistajan asema käänteisessä yritysvaltauksessa".

V. 2011 OTM Jukka Pello, "Velallisyhtiön vapaaehtoinen uudelleenjärjestely ja velkakonversio".

V. 2012 OTM Anna-Maarit Laurila, "Kohdeyhtiön hallituksen vahingonkorvausvastuu ostotarjousta vastustavista toimenpiteistä".

V. 2013 OTM Alexis Huldén, "Työsuhteen päättämissopimuksista".

V. 2014 OTM Annika Ojantakanen, "Corporate benefit konserniyhtiöiden välisissä liiketoimissa".

V. 2015 OTM Ilari Mustonen, "Takaisinsaanti ja vaihtoehtoiset perusteet varojen palauttamiseksi osakeyhtiön konkurssipesään".

V. 2016 OTM Jussi Honkasalo, "When players become developers"

V. 2017 OTM Mikko Eloranta, "Strategiana kilpailun eliminointi? Patenttien täytäntöönpanon väärinkäyttö ja Euroopan unionin kilpailuoikeus"

V. 2018 OTM Ella Soldan, "Julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön hallituksen toimivalta yhtiön omien osakkeenomistajien välisessä valtataistelussa"

V. 2019 OTM Jere Lehtioksa "Big Data as an Essential Facility: the Possible Implications for Data Privacy"

V. 2020 OTM Sanni Nuutinen  "Rakennushankkeen toteuttaminen kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta hyödyntäen"