Poolien apurahat

Paulon Säätiön myöntämät apurahat

Professoripoolin / Post Doc -poolin kautta haetut

2012    

professoripooli, professori Hannu Kuusela
liikesivistys 25.000
    
professoripooli, professori Hannele Yki-Järvinen
lääketiede 25.000

2013    

post doc -pooli, FT Pekka Postila         
lääketiede 37.000
    
professoripooli, professori Antti Sajantila        
lääketiede 25.000   

professoripooli, professori Olli-Pekka Hilmola        
liikesivistys 25.000
    
professoripooli, professori Raija Komppula        
liikesivistys 25.000
    
professoripooli, professori Riitta Lahesmaa        
lääketiede 25.000
    
post-doc -pooli, KTT Jani Merikivi        
liikesivistys 20.800

2014

post doc -pooli, FT Juha Kallio        
lääketiede 36.000

2015    

professoripooli, professori Timo Strandberg        
lääketiede    27.000 + 5.000

post doc -pooli    LT, FM Hanna Siiskonen        
lääketiede 34.000

professoripooli    professori Eeva Moilanen        
lääketiede 27.000 + 5.000

post doc -pooli    KTT Hanna Kurki        
liikesivistys 22.000

2016

post doc -pooli, KTT Johanna Frösén        
liikesivistys 50.000

2017

post doc -pooli, FaT Liisa Kanninen        
lääketiede 50.000
    
post doc -pooli, LT Jussi Kärkkäinen        
lääketiede 50.000
    
post doc -pooli, KTT Juho Ylimäki        
liikesivistys 56.000

2018

post doc -pooli, FT Taru Hilander        
lääketiede 44.000

2019

post doc-pooli, FT  Dhanay Maria Cadillo Chandler        
liikesivistys 31.000
    
post doc-pooli, KTT Tuuli Paukkeri        
liikesivistys 15.000
    
post doc-pooli, FT Taru Hilander        
lääketiede 44.000

post doc-pooli, LT Hanna Knihtilä
lääketiede 50.000

2020

post doc-pooli, KTT Tuuli Paukkeri        
liikesivistys 11.000

post doc-pooli, DSc Irfan Ameer     
liikesivistys 50.000

post doc-pooli, LT Joni Lindbohm     
lääketiede 50.000

post doc-pooli, dosentti Suvi Vaara   
lääketiede 100.000  COVID-19

2021

post doc-pooli, LT Juuso Paajanen    
lääketiede 50.000

post doc-pooli, TkT (econ.) Lauri Paavola
liikesivistys 20.000

2022

post doc-pooli, TkT Maria Hakonen 
lääketiede 27.000