Apurahat ja nimikkorahastot

Nimikkorahastot

Nimikkorahasto muodostuu lahjoituksesta, joka useimmiten kantaa lahjoittajan nimeä. Lahjoituksen voi toki tehdä myös säätiön kantarahastoon.

Kantarahastosta apurahoja jaetaan lääketieteellisen tutkimustyön, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön sekä kuvataiteen ja säveltaiteen edistämiseksi. Sääntöjen mukaan vuosittain kantarahastosta jaettava summa jakautuu siten, että puolet jaetaan lääketieteelle, loppuosasta puolet liikesivistykselle ja loput tasan kuvataiteen ja säveltaiteen kesken.

Säätiön hallinnoimista nimikkorahastoista jako tapahtuu a.o. rahastojen sääntöjen mukaisesti.

Apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä laite- eikä instrumenttihankintoihin eikä myöskään matkakuluihin. Hakemukset on tehtävä kotisivuillamme olevalle lomakkeelle. Sivusto toimii vain hakuaikana elokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin, jolloin kotisivulle ilmestyy linkki eri alojen lomakkeisiin hakuohjeineen.

Apurahan saajan tulee antaa erillinen kirjallinen selvitys ja tilitys ilman tositteita Paulon Säätiön hallitukselle 6 kuukauden kuluessa viimeisen erän maksamisesta.

Säätiön hallitus käyttää apurahahakemusten arvioinnissa asiantuntijoita, joiden antamien lausuntojen perusteella hallitus päättää apurahojen myöntämisestä käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Lääketiede

Kantarahastosta jako suoritetaan säädekirjan säännösten mukaisesti.

Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta anomusten perusteella lääketieteellistä tutkimustyötä edistäviin tarkoituksiin. Tällöin tulevat ensi sijassa kysymykseen nuoret lahjakkaat vähävaraiset lääketieteen tutkijat tai opiskelijat. Puolet myönnettävistä apurahoista jaetaan Helsingin Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelleille tai opiskeleville. Toinen puoli jaetaan turkulaisille, etupäässä ruotsinkielisille ja ensisijaisesti Åbo Akademi'ssa toimiville. Rahaston perustamisvuosi 1978.

Jorma Pätiälän rahastosta hakemuksen perusteella apurahana tai tunnustuspalkintona tutkimustyöhön tai tutkijalle, jonka työ kohdistuu ensi sijassa keuhkosairauksiin tai liittyy sota- tai niihin verrattavien vammojen hoitoon. Rahaston perustamisvuosi 1980.

Tapani Tammiston rahastosta anestesiologiseen tutkimukseen. Rahaston perustamisvuosi 1995.

Ahti Tarkkasen rahastosta hakemuksesta apurahana tai tunnustuspalkintona ilman anomusta silmäsairauksien tai niihin verrattavien sairauksien tai vammojen hoitoa edistävään tutkimustyöhön. Rahaston perustamisvuosi 1983.

Suu- ja leukakirurgian Tutkimusrahastosta suu-, leuka- ja kasvosairauksien kirurgista hoitoa edistävään (maxillofacial surgery) tutkimukseen. Rahaston perustamisvuosi 2000. Apurahojen lisäksi rahasto voi jakaa ansioituneesta opinnäytteestä palkintoapurahan. Näitä ovat olleet:

Leonard Hyry: Nervus alveolaris inferior -vaurioiden ilmaantuvuus alaviisaudenhampaan poistossa preoperatiivisen kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksen jälkeen (PDF)

Sanna Koskela: Hampaan poistoon liittyvät potilasvalitukset (PDF)

Akateemikko Leena Palotien muistorahaston varoja käytetään Akateemikko Leena Palotie –luennon (englanniksi Leena Peltonen Lecture) toteuttamiseen niin monta kertaa kuin rahaston varat sen sallivat. Luennoitsijoiden valinnasta ja tieteellisestä sisällöstä vastaa Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) johtaja. Luentotapahtumaan voidaan liittää Leena Palotie –palkinto. Rahaston tuotoista voidaan myös jakaa apurahoja tutkimustyöhön, jossa selvitetään geenien merkitystä ihmisen sairauksissa. Apurahat jaetaan Paulon Säätiön hallituksen päätöksellä siten, että Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) johtaja järjestää tieteellisen arvioinnin ennen apurahoista päättämistä. Rahaston perustamisvuosi on 2010.

Vuonna 2017 tämä rahasto sai vastaanottaa Tarja Terttu Leena Airaksisen (16.8.1940 - 10.12.2015) merkittävän testamenttilahjoituksen.

Leena Airaksinen oli iloinen, positiivinen ja eläinrakas ihminen, joka mielellään vietti aikaa ystäviensä kanssa. Hän kävi ainoastaan peruskoulun, siirtyi kaupan alalle ja kouluttautui työssään. Hän työskenteli nuorena Marimekolla. Ollessaan naimisissa nimismies Esko Airaksisen kanssa Leena oli pitkään kotirouvana mm. Sonkajärvellä, mutta he erosivat myöhemmin. Sen jälkeen Leena Airaksinen palasi takaisin työelämään ja oli viimeksi Isku Oy:n palveluksessa Helsingissä menestyksekkäänä huonekalumyyjänä kunnes eläköityi hieman etuajassa sairasteltuaan. Viimeiset vuotensa hän asui Mikkelin keskustassa kerrostalossa. Leena Airaksinen oli lapseton.

Hän arvosti suuresti Akateemikko Leena Palotietä ja hänen tutkimustoimintaansa, jonka jatkumista toivoi lahjoituksensa tukevan.

Paulon Säätiö on kiitoksella vastaanottanut tämän testamenttilahjoituksen Leena Palotien muistorahastoon ja tulee Airaksisen viimeisen tahdon mukaisesti näillä varoilla rahoittamaan geenitutkimuksen syöpätutkimusta.

Leena Airaksinen menehtyi kotonaan vain pari viikkoa ennen joulua 2015.

Liikesivistys

Kantarahastosta jako suoritetaan säädekirjan säännösten mukaisesti.

Eino Hirvosen rahastosta jaetaan apurahana tai tunnustuspalkintona ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelleille tai opiskeleville kauppatieteen maistereille vientikoulutusta edistäviin tutkimuksiin ja toimintaan. Rahaston perustamisvuosi 1980.

Veikko Palotien rahastosta voidaan myöntää apurahoja ja palkintoja liikesivistystä edistäviin tarkoituksiin ja erityisesti sellaisten opintojen ja tutkimusten tukemiseen, jotka kohdistuvat liike-elämän juridiikkaan ja ovat omiansa kehittämään hakijaa kykeneväksi palvelemaan asianajajana Suomen elinkeinoelämää kotimaassa ja sen kansainvälisissä liiketoiminnoissa. Apurahoja voidaan myöntää myös sellaisten kurssien, seminaarien ja kokousten järjestämistä varten, joissa käsitellään liike-elämän juridiikkaan luettavia kysymyksiä. Rahaston perustamisvuosi 1977.

Vuoden 2009 syksyllä Paulon Säätiö ja Asianajotoimisto Veikko Palotie & Co Oy (nyttemmin Asianajotoimisto Merilampi Oy) päättivät Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan myötävaikutuksella perustaa Veikko Palotie –palkintostipendin.

Sovitun mukaisesti tiedekunta valitsi vuosittain kahdesta kolmeen oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseksi tehtyä ansiokasta tutkielmaa, jotka olivat aiheensa puolesta mielenkiintoisia elinkeinoelämän näkökulmasta.

Tiedekunta teki Paulon Säätiön Veikko Palotien rahastolle ja Asianajotoimisto Merilampi Oy:lle esityksen valitsemiensa opinnäytteiden laatijoiden palkitsemisesta tässä tarkoitetulla palkintoapurahalla.

Ensimmäisen kerran palkintostipendi yhdessä Veikko Palotie -mitalin kera jaettiin tammikuussa 2010. Yhteistyö stipendin osalta loppui asianajotoimisto Merilammen kanssa vuonna 2020 eikä stipendiä ei enää jaeta.

Opinnäytteet ovat tässä osoitteessa: http://www.paulo.fi/liikesivistys/oikeustiede

Kuvataiteet

Kantarahaston apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville nuorille kuvataiteilijoille.

Taideostoihin voidaan varata osa jaettavana olevista varoista.

Säveltaide

Kantarahaston apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville solististen opintojen tukemiseen. Myös matka-apuraha voi säveltaiteen kohdalla tulla kysymykseen. 

Hulda Paulo -palkinto jaetaan Paulon Säätiön hallituksen päätöksellä ja sen jakoperusteista päättää säätiön hallitus. Se voidaan myöntää vain suomalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle, ei yhteisölle. Palkinnon suuruudesta päättää säätiön hallitus. Palkinto on jakamaton ja se luovutetaan vain yhdelle saajalle kerrallaan. Se voidaan jakaa myös musiikkikilpailuissa.

Muut

Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastosta jaetaan Paulon Säätiön säännöissä sanottuihin tarkoituksiin. Jaon kohteesta päättää säätiön hallitus vuosittain erikseen. Rahaston perustamisvuosi 1990.

Kalle ja Märtha Ebbin rahasto jakaa puolet Ski Sport Finland ry:lle nuorten alppihiihdon edistämistä ja lähinnä sen kansainvälistä kilpailutoimintaa varten. Toinen puoli jaetaan Helsinki Ski Club ry:lle (ent. Slalom-Seura r.y.) nuorisotoimintaa varten. Kummankin on tehtävä vuosittain elokuun loppuun mennessä säätiön hallitukselle tilitys ja selvitys edellisen talven aikana käytetyistä varoista sekä ehdotus varojen käytöstä seuraavana talvikautena säätiön hallituksen hyväksyttäväksi. Rahaston perustamisvuosi 1994.

Katso tästä Suomen alppihiihdon historiaan liittyvä lyhyt elokuva.

Nuoret Mestarit

https://www.youtube.com/watch?v=1RgaeejLKRI

Maajoukkueella kohti maailmancupia

https://www.youtube.com/watch?v=8Qv9-EH9vhE