Säätiön hallitus

Paulon Säätiön hallitus vuonna 2023: varatoimitusjohtaja KTT Pekka Puustinen, puheenjohtaja; professori Sanna Lehtonen, LT Matti Rautalahti; professori Pekka Mattila sekä kuvataiteilija, lehtori Päivi Takala.

Säätiön asiamiehenä 30 vuotta ja 2001-2012 puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut insinööri Yrjö Palotie nimettiin 9.3.2020 säätiön kunniapuheenjohtajaksi.

Säätiön hallitus ei täydennä itse itseään. Paulon Säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön hallituksen puheenjohtajan valitsee aina kolmivuotiskaudeksi kerrallaan Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Ry. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta valitsee yhden, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhden, Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y. yhden sekä Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia yhdessä yhden hallituksen jäsenen. Kunkin jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja toimikausia voi olla kolme.

Säätiön toimitusjohtajana toimii Risto Renkonen.

Säätiön hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet:
Asianajaja, pääkonsuli Veikko Palotie 1966 - 1988
Kansleri Kauko Sipponen 1988 - 1994
Kauppatiet. tohtori h.c. Ahti Hirvonen 1995 - 2000
Insinööri Yrjö Palotie 2001 - 2012
Pääjohtaja Timo Ritakallio 2013 - 2021
Varatoimitusjohtaja KTT Pekka Puustinen 2022 -