Säätiön hallitus

Paulon Säätiön hallitus vuonna 2018: pääjohtaja Timo Ritakallio, puheenjohtaja; dekaani Risto Renkonen, varapuheenjohtaja; LT Matti Rautalahti; professori Jyrki Wallenius sekä professori Villu Jaanisoo.

Villu Jaanisoo, Risto Renkonen, Timo Ritakallio, Matti Rautalahti, Jyrki Wallenius

Säätiön hallitus ei täydennä itse itseään. Paulon Säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön hallituksen puheenjohtajan valitsee aina kolmivuotiskaudeksi kerrallaan Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Ry. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta valitsee yhden, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhden, Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y. yhden sekä Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia yhdessä yhden hallituksen jäsenen. Kunkin jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Valituksi voi tulla myös uudelleen.

Säätiön asiamiehenä toimii Yrjö Palotie.

Toimistosihteeri Riitta Kallavuo.

Säätiön hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet:
Asianajaja, pääkonsuli Veikko Palotie 1966 - 1988
Kansleri Kauko Sipponen 1988 - 1994
Kauppatiet. tohtori h.c. Ahti Hirvonen 1995 - 2000
Insinööri Yrjö Palotie 2001 - 2012
Pääjohtaja Timo Ritakallio 2013 -