Veikko Palotie

Veikko Palotie

Pääkonsuli, varatuomari Veikko Palotie syntyi 21.11.1915, suoritti oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa v. 1943 ja sai varatuomarin arvon v. 1946. Pääkonsulin arvo myönnettiin v. 1975.

Sodasta palattuaan Veikko Palotie työskenteli Asianajotoimisto Rainer Wuorion palveluksessa. Hän perusti oman asianajotoimiston v. 1951 ja erikoistui yritysjuridiikkaan, sekä perintö-, testamentti- ja säätiökysymyksiin. Hän kuului lukuisten yritysten hallituksiin ja toimi myös laajalti talouselämän lainopillisena asiantuntijana.

Pääkonsuli Palotien elämäntyön keskeiseksi alueeksi muodostui Paulon Säätiö. Henkilökohtaisella panoksellaan hän kanavoi säätiön synnyn ja laati säätiölle selkeät säännöt vastaamaan testamentin tekijöiden toivomuksia.

Vähennettyään asianajotyötään v. 1982 Veikko Palotie keskittyi käytännössä kokopäivätoimisesti kaikella tarmollaan säätiön asioiden hoitoon sekä toiminnan kehittämiseen. Hulda ja Marja Paulo olivat testamentissaan määränneet Veikko Palotien eliniäkseen tai pyytämäänsä eroon saakka säätiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Veikko Palotie edisti Paulon Säätiön lääketieteen kansainvälisten symposioiden aloittamista v. 1983 sekä myös säätiön kansainvälisten tutkijavaihto-ohjelmien syntyä.

Paulon Säätiö kantaa Paulon perheen nimeä, mutta Paulon Säätiö on myös Veikko Palotien elämäntyön pysyvä ja näkyvä muistomerkki.

Veikko Palotie kuoli 16.07.1988.

Vuoden 2009 syksyllä Paulon Säätiö ja Asianajotoimisto Veikko Palotie & Co Oy (nyttemmin Merilampi Oy) päättivät Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan myötävaikutuksella perustaa Veikko Palotie –palkintostipendin. Sovitun mukaisesti tiedekunta valitsee vuosittain kahdesta kolmeen oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseksi tehtyä ansiokasta tutkielmaa, jotka ovat aiheensa puolesta mielenkiintoisia elinkeinoelämän näkökulmasta. Tiedekunta tekee Paulon Säätiön Veikko Palotien rahastolle ja Merilampi Oy:lle esityksen valitsemiensa opinnäytteiden laatijoiden palkitsemisesta tässä tarkoitetulla palkintoapurahalla.

Palkinnon muodostavat Veikko Palotie -mitali ja 4.000 euron stipendi.

VP mitali

VP mitali 2Mitali on taiteilija Heikki Häiväojan käsialaa ja lyöty marraskuussa 1990.