Jorma Pätiälä

Jorma Pätiälä oli tuberkuloosi- ja keuhkosairausopin professori. Hän oli syntynyt Luopioisissa 17.9.1912 ja kuoli Helsingissä 18.6.1983. Ylioppilaaksi hän tuli Tampereen lyseosta 24.9.1932 ja valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 31.10.1944 sekä tohtoriksi 30.5.1951. Helsingin yliopiston tuberkuloosiopin dosenttina hän toimi 7.12.1953 alkaen sekä vt. professorina vuosina 1954-55 ja professorina 16.12.1955 alkaen. HYKS:n keuhkosairauksien klinikan ylilääkärin tointa hän hoiti vuosina 1966-78 ja oli lääketieteellisen tiedekunnan dekaani vuosina 1969-76. Eläkkeelle professori Pätiälä siirtyi 1.9.1979.

Hänellä oli lukuisia ammattiinsa liittyviä luottamustehtäviä, kuten Keuhkoinvalidien kuntouttamissäätiön hallituksen puheenjohtajuus vuosina 1957-67, Sotainvalidien veljesliiton varapuheenjohtajuus 1950-56 ja puheenjohtajuus vuodesta 1956.

Kunniajäsenyyksistä voidaan mainita mm. Kansainvälisen tuberkuloosiliiton neuvottelukunta, Upsalan kuninkaallisen tiedeseura ja Svenska läkaresällskapet, Unkarin, Jugoslavian ja Tsekkoslovakian keuhkolääkäriyhdistysten kunniajäsen.

Jorma Pätiälä julkaisi noin 100 tieteellistä julkaisua.

Paulon Säätiön hallituksen jäsenenä hän toimi vuosina 1972-81.