Varojen sijoittaminen

Säätiön varojen sijoitustoiminnan lähtökohtana on omaisuuden reaaliarvon säilyminen sekä kestävä varainkäyttö pitkällä aikavälillä. Koska laissa määritelty vaatimus turvallisesta ja tuottavasta sijoittamisesta ei nykymaailmassa ole mahdollista, on säätiön varojen sijoittamisen keskeinen toimintamalli huolellisuus.

Kunkin tilikauden alussa arvioidaan ja päivitetään vuoden sijoitusstrategia. Neljännesvuosittain säätiö saa puolueettoman tahon selvityksen sijoitustoiminnan menestyksestä.

Sijoitustoiminnan tulosta käytetään säätiön sääntöjen määräämän tarkoituksen toteuttamiseen.

Määritelty sijoitusstrategia:  - osakesijoitukset 80 - 90 %; - korko- ja muut sijoitukset 10 - 20 %.

Rahasto- ja osakesijoitukset on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan markkina-arvoon.