Yleistä

Paulon Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n (SRNK) jäsen. Yhdistykseen kuuluu 197 yleishyödyllistä pääasiassa apurahoja jakavaa yhteisöä.

Säätiöt luokitellaan tavallisesti apurahoja jakaviin säätiöihin (apurahasäätiö, pääomasäätiö) ja toiminnallisiin säätiöihin (laitossäätiö, jatkuvarahoitteinen säätiö). Apurahoja jakavat säätiöt ovat yleisiä kulttuurin, tieteen ja taiteen aloilla. Ne toteuttavat tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja avustuksia pääomasta ja sen tuotosta. Toiminnalliset säätiöt ovat yleisiä sosiaali- ja terveysalalla, sivistys- ja opetusalalla sekä urheilun ja nuorisotyön aloilla, ja ne toteuttavat tarkoitustaan tuottamalla itse palveluita.

Lisää säätiötietoa klikkaamalla: SRNK

Säätiölaki 1.12.2015, linkki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150487