Eino Hirvonen

Eino Hirvonen -stipendi jaetaan ensisijaisesti Helsingin kauppakorkeakoulussa opiskelleille tai opiskeleville kauppatieteen maistereille vientikoulutusta edistäviin tutkimuksiin ja toimintaan.

Kauppat.tri, h.c. Eino Hirvonen kuoli 20.1.1988. Hän oli syntynyt Kiteellä 17.7.1902. Eino Hirvonen suoritti Kauppakorkeakoulussa ekonomin tutkinnon 1923 ja järjestyksessä 21. kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon 1925. Kauppatieteiden kunniatohtoriksi hänet promovoitiin 1950.

Eino Hirvonen on tehnyt poikkeuksellisen laaja-alaisen ja ansiokkaan elämäntyön talouselämän ja liikesivistyksen hyväksi liikkeenjohtajana ja yrittäjänä, tekstiilialan ja tukkukaupan järjestömiehenä sekä kaupallisen korkeakouluopetuksen tukijana ja kauppakorkeakoulututkinnon suorittaneiden järjestötoiminnan yhteishengen kehittäjänä. Hän toimi mm. Kuusinen Oy:n toimitusjohtajana 1935-48 ja 1954-60, johtokunnan puheenjohtajana 1960-62 ja Superteks Oy:n johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 1962. Hän oli Suomen Tukkukauppiaiden Liiton varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja, Tukkukauppojen Oy:n ja Huhtamäki-yhtymän hallituksen jäsen 1944-74 sekä Bulgarian pääkonsuli 1942-50.

Eino Hirvonen oli lukuisin eri tavoin aktiivisesti mukana Kauppakorkeakoulun ja sitä lähellä olevien yhteisöjen toiminnassa yli 65 vuoden ajan. Hän oli KY:n puheenjohtaja 1927-28 ja 1933-35 sekä Ekonomiyhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja 1935-38. Kauppakorkeakoulun hallituksen ja valtuuskunnan pitkäaikaisena jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana 1950-65 Eino Hirvonen toimi erittäin ansiokkaasti silloin vielä yksityisen Kauppakorkeakoulun talouden kehittämiseksi ja on jatkanut tätä työtä Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenenä vuodesta 1974 alkaen. Eino Hirvosen johtama keräystoimikunta vastasi huomattavalta osalta korkeakoulun nykyisen toimitalon rakentamisen rahoituksesta vuosina 1947-49.

Taloudellisen kulttuurin ja taloudellisen tiedon edistämiseksi Eino Hirvonen on toiminut myös Liikesivistysrahaston, Paulon Säätiön ja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hallituksen jäsenenä, Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön perustajajäsenenä ja valtuuskunnan puheenjohtajana sekä LTT:n hallintoneuvoston ja laitoksen kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Eino Hirvosen työn mittavuudesta ja arvostuksesta kertovat KY:n, Liikesivistys-rahaston, Suomen Tukkukauppiaiden Liiton, Suomen Liikemiesyhdistyksen ja Suomen Vaatturiliiton kunniajäsenyydet sekä Suomen Ekonomiliiton kunniapuheenjohtajuus, kunniajäsenyys ja Suurten Ekonomien Kunniakilpi. Tunnustuksena kansalaisansioistaan hänelle oli myönnetty Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkki ja VR4.

Eino Hirvonen oli koko elämänsä ajan Kauppakorkeakoulun mies, tiennäyttäjä ja tulevaisuuteen uskoja. Hänen voimakas, lämmin ja elämänmyönteinen persoonallisuutensa säteili tahtoa ja tarmoa ja tuli vuosien mittaan ekonomihengen eläväksi ilmentymäksi.

Matti Sarakontu

Paulon Säätiön hallituksen jäsenenä Eino Hirvonen toimi vuosina 1966 - 1986