Sähköinen lausunto 2019

Paulon Säätiön apurahahakumenettelyssä käytetään sähköistä lausuntoa. Hakemuksessa mainittu suosittelija toimittaa lausuntonsa järjestelmässä viimeistään 15.9.2019 mennessä. Lausunnon voi antaa etukäteen ennen kuin hakija on tehnyt hakemuksen. Myöhässä tulleita lausuntoja emme ota huomioon.

Lausuntoja voi olla useammalta kuin yhdeltä suosittelijalta ja ne voi antaa suomen lisäksi ruotsin-tai englanninkielellä.

Siirry lausuntojärjestelmään