Sähköinen lausunto 2023

Paulon Säätiön apurahahakumenettelyssä käytetään sähköistä lausuntoa. Hakemuksessa mainittu suosittelija toimittaa lausuntonsa järjestelmässä viimeistään 15.9.2023 mennessä. Lausunnon voi antaa etukäteen ennen kuin hakija on tehnyt hakemuksen. Myöhässä tulleita lausuntoja emme ota huomioon.

Lausuntoja voi olla useammalta kuin yhdeltä suosittelijalta ja ne voi antaa suomen lisäksi ruotsin tai englannin kielellä.

Siirry lausuntojärjestelmään

Takaisin hakuilmoitukseen