Varojen sijoittaminen

Säätiön varojen sijoitustoiminnan lähtökohtana on omaisuuden reaaliarvon säilyminen sekä kestävä varainkäyttö pitkällä aikavälillä. Koska laissa määritelty vaatimus turvallisesta ja tuottavasta sijoittamisesta ei nykymaailmassa ole mahdollista, on säätiön varojen sijoittamisen keskeinen toimintamalli huolellisuus.

Kunkin tilikauden alussa arvioidaan ja päivitetään vuoden sijoitusstrategia. Neljännesvuosittain säätiö saa puolueettoman tahon selvityksen sijoitustoiminnan menestyksestä.

Sijoitustoiminnan tulosta käytetään säätiön sääntöjen määräämän tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiön merkittävin yksittäinen sijoituskohde on kiinteistösijoittaminen. Säätiö omistaa kaksi kiinteistöyhtiötä, yhden Espoossa sekä yhden Vantaalla. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös muutamien asunto-osakeyhtiöiden osakkeita. Nämä kiinteistösijoitukset muodostavat säätiön sijoitussalkusta runsaan 30%:n osuuden.

Määritelty sijoitusstrategia: - kiinteistösijoitukset 30 - 40 %; - osakesijoitukset 35 - 50 %; - korko- ja muut sijoitukset 5 - 25 %.

Rahasto- ja osakesijoitukset on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Koy Hulda-koti, Eestintaival 1, Espoo

 

Kesäkuussa 2010 hankittu hoivakoti, Koy Vantaan Tarina, Korennontie 49, Vantaa