Suomen kasvu -mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa? -kirja

https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-B278.pdf

https://www.etla.fi/ajankohtaista/kasvu-mista-se-on-kiinni-tuore-kirja-kay-lapi-suomen-talouskasvuun-vaikuttavia-tekijoita/


Suomen kasvu -kirja tarkastelee tuottavuuden ja samalla talouden kasvun
edellytyksiä yhtä vaalikautta pidemmälle. Kirjoittajat nostavat
erityisesti esille uuden tiedon ja sen pohjana olevan tutkimuksen
olennaisen merkityksen. Kasvuun tarvitaan uuden tiedon ohella myös
kilpailun luomaa painetta ja hyvää sopeutumiskykyä.

Suomen kasvu – kirjan kirjoittajina on kaikkiaan 13 suomalaista
ekonomistia: professori Bengt Holmström (MIT), ylijohtaja Anni Huhtala
(VATT), professori Seppo Honkapohja (Aalto), professori Ari Hyytinen
(Hanken), professori Panu Poutvaara (Münchenin yliopisto), professori
Otto Toivanen (Aalto), valtiosihteeri Vesa Vihriälä sekä Etlan tutkijat
Mika Maliranta, Heli Koski, Petri Rouvinen, Katariina Nilsson Hakkala,
Tero Kuusi ja Antti Kauhanen.

Kirjan toimittaneet Seppo Honkapohja ja Vesa Vihriälä toteavat, että
tärkeimmät lähiajan politiikkahaasteet koskevat koulutuksen ja
tutkimuksen vahvistamista, talouden muutosta hiilineutraaliin suuntaan,
syrjäytymisen ehkäisyä ja työperäisen maahanmuuton lisäämistä sekä
työmarkkinoiden kykyä sopeutua shokkeihin. Lisäksi kaikki
politiikkatoimet olisi kyettävä sovittamaan yhteen tavalla, joka johtaa
julkisen talouden kestävyysvajeen pienenemiseen.

Honkapohja, Seppo – Vihriälä, Vesa (toim.): Suomen kasvu – mikä määrää
tahdin muuttuvassa maailmassa? (Etla Sarja B278) 2019, Elinkeinoelämän
tutkimuslaitos Etla, Paulon Säätiö

Kirjapyynnöt: info@etla.fi